Rossini: Stabat Mater

Antal Mátyás – karmester
Horti Lilla – szoprán
Schöck Atala – mezzo
Horváth István – tenor
Kovács István – basszus
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Szabó Soma – művészeti vezető
Műsor:
Gioacchino Rossini: Tell Vilmos – nyitány
Liszt Ferenc: Tasso – szimfonikus költemény
Gioacchino Rossini: Stabat Mater

Másfélszáz esztendeje hunyt el Gioacchino Rossini, a Verdi előtti olasz opera egyik nagymestere. Habár muzsikusi világhírnevét ténylegesen mint operakomponista szerezte, s korának legünnepeltebb olasz zeneszerzőjeként közel negyven darabbal gazdagította a műfajt, a mindössze 37 esztendősen megírt Tell Vilmossal (1829) végérvényesen búcsút mondott a színpad világának. De szerencsére magának a komponálásnak nem ‒ olyan remekművekkel ajándékozva meg a zeneirodalmat élete hátralevő évtizedei során, mint a Stabat Mater. S habár az áriákon elvitathatatlanul érezhető még az egykori operaszerző Rossini keze nyoma, a kórustételek ‒ a régi egyházi polifónia hagyományainak szellemében ‒ szigorúbb, ellenpontos szerkesztésűek.
Rossini művei között Liszt Ferenc olasz vonatkozású alkotása, a Tasso című szimfonikus költemény hangzik föl. Művészlét és művészet örök kérdései, szenvedés és fölmagasztosulás kettősségének tépődő gondolatisága hatja át a liszti szimfonikus költemény-sorozat egyik korai darabját. Első, 1849. évi verziójában még megnyitóul készült Johann Wolfgang Goethe Tasso című drámájához: a Weimarban élő írófejedelem születésének centenáriumát ünnepelték a hercegi udvarban, amelynek fényéhez saját zenéjével is hozzájárult az akkor ott élő muzsikusgéniusz. Pár esztendő múltán a Tasso átdolgozott formája már az akkori idők legmodernebb hangszeres műfajelnevezését kapta, s válhatott így hamarosan az egyik legnépszerűbb szimfonikus költeménnyé. Alcímet is viselt immár: a Lamento e Trionfo (Gyász és Diadal) jellegzetesen liszti gondolati tartalmú kettősségként nyert megfogalmazást. A darab széles ívű olasz alaptémájába pedig félrehallhatatlanul magyar hangok is vegyültek. Hangforrás bérletünk nyitó estjét Antal Mátyás, a Miskolci Szimfonikus Zenekar új művészeti vezetője dirigálja; a szólisták mellett az együttes partnere lesz az oly nagyszerű Nyíregyházi Cantemus Kórus is.